Popravak proizvoda od metala

Popravak proizvoda od metala

[33.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.110, 28.210, 28.220, 28.300, 28.610, 28.620, 28.630, 28.710, 28.750, 29.600, 34.200, 35.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti