Popravak mašina

Popravak mašina

[33.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[28.520, 29.110, 29.120, 29.130, 29.140, 29.210, 29.220, 29.230, 29.240, 29.310, 29.320, 29.410, 29.420, 29.430, 29.510, 29.520, 29.530, 29.540, 29.550, 72.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti