Popravak elektroničke i optičke opreme

Popravak elektroničke i optičke opreme

[33.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.240, 31.100, 31.620, 32.100, 32.300, 33.100, 33.200, 33.400, 33.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti