Popravak električne opreme

Popravak električne opreme

[33.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[29.710, 31.100, 31.200, 33.100, 33.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti