Instaliranje industrijskih mašina i opreme

Instaliranje industrijskih mašina i opreme

[33.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [C]

[25.210, 26.150, 26.230, 26.400, 26.810, 28.210, 28.220, 28.300, 28.630, 28.710, , 29.110, 29.120, 29.130, 29.140, 29.210, 29.220, 29.230, 29.240, 29.320, 29.420, 29.430, 29.510, 29.520, 29.530, 29.540, 29.550, 29.600, 29.710, 30.010, 30.020 ,31.100, 31.200, 31.610, 32.200, 32.300, 33.100, 33.200, 33.300, 33.400, 33.500, 34.100, 34.300, 35.300, 36.300, 36.400, 36.500, 36.630] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti