Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

[35.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti