Proizvodnja električne energije

Proizvodnja električne energije

[35.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.111, 40.112, 40.113] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti