Distribucija električne energije

Distribucija električne energije

[35.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [D]

[40.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti