Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

[36.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[41.000] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti