Uklanjanje otpadnih voda

Uklanjanje otpadnih voda

[37.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[90.010] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti