Sakupljanje neopasnog otpada

Sakupljanje neopasnog otpada

[38.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[90.020, 90.030] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti