Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

[38.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[14.500, 24.150, 90.020] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti