Rastavljanje olupina

Rastavljanje olupina

[38.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[37.100] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti