Reciklaža posebno izdvojenih materijala

Reciklaža posebno izdvojenih materijala

[38.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [E]

[37.100, 37.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti