Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

[41.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti