Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

[41.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[20.300, 25.230, 28.110, 45.211, 45.213, 45.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti