Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja građevina niskogradnje

[42.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

  PRO VIA d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge

  (0)

  Preduzeće „PRO VIA“ d.o.o. Bijeljina osnovano je 2008.godine sa prevashodnom djelatnosti u proizvodnji, prometu i trgovini saobraćajne signalizacije i opreme puteva, i to: •vertikalna saobraćajna signalizacija (standardni i nestandardni saobraćajni...

  • Stefana Dečanskog Agrotržni centar Lamela B prostor br. 15 (Bijeljina), 76300, Bosna i Hercegovina

  GRADNJA-COP d.o.o. za proizvodnju promet trgovinu i usluge

  (0)

  “GRADNJA – COP” d.o.o. za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge, Brčko distrikt BiH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

  • Maoča br.150 (Brčko Maoča br.150), 76208, Bosna i Hercegovina