Gradnja cesta i autocesta

Gradnja cesta i autocesta

[42.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.230, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti