Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove

Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove

[42.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[01.411, 45.212, 45.213, 45.241, 45.242, 45.250, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti