Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

[42.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.213, 70.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

    KOMING – PRO d.o.o

    (0)

    Izgradnja električnih i telekomunikacijskih vodova

    • Vidovdanska bb. (Bosanska gradiška), 78400, Bosna i Hercegovina