Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

[42.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.212, 45.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti