Uklanjanje građevina

Uklanjanje građevina

[43.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.110] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti