Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem

Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem

[43.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti