Elektroinstalacijski radovi

Elektroinstalacijski radovi

[43.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.310, 45.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti