Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

[43.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[28.220, 45.310, 45.330] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti