Ostali građevinski instalacijski radovi

Ostali građevinski instalacijski radovi

[43.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[29.220, 45.310, 45.320, 45.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti