Fasadni i štukaturski radovi

Fasadni i štukaturski radovi

[43.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti