Postavljanje podnih i zidnih obloga

Postavljanje podnih i zidnih obloga

[43.33] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.430] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti