Ostali završni građevinski radovi

Ostali završni građevinski radovi

[43.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[45.450] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti