Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

[43.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [F]

[20.300, 45.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti