Trgovina motornim vozilima

Trgovina motornim vozilima

[45.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti