Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

[45.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.101, 50.102, 50.103] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti