Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

[45.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[50.301, 50.303] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti