Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom

Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom

[46.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.130] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti