Posredovanje u trgovini mašinima, industrijskom opremom, brodovima i avionima

Posredovanje u trgovini mašinima, industrijskom opremom, brodovima i avionima

[46.14] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti