Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

[46.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.190] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti