Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje

 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za životinje

[46.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.210, 51.250] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti