Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

[46.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.220] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti