Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama

Trgovina na veliko sirovim, štavljenim i dovršenim kožama

[46.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.240] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

  MAKO PRINT d.o.o.

  (0)

  Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

  • Aleja Svetog Save 80. (Banja luka), 78000, Bosna i Hercegovina

  KOŽAR d.o.o. Bijeljina

  (0)

  Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

  • Knez Ive od Semberije br. 62 (Bijeljina), 76300, Bosna i Hercegovina