Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

[46.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

  SINERGA d.o.o. Visoko

  (0)

  Sinerga d.o.o.društvo za konsalting trgovinu i usluge Uvoz hrane i opreme za obućarsku industriju.

  • Musala 21 (Visoko), 71300, Bosna i Hercegovina

  SBS d.o.o.

  (0)

  Trgovina na veliko i malo , prehrana