Trgovina na veliko voćem i povrćem

Trgovina na veliko voćem i povrćem

[46.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.310, 51.380] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti