Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

[46.32] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti