Trgovina na veliko pićima

Trgovina na veliko pićima

[46.34] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti