Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

[46.35] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.350] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti