Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

[46.36] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.360] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti