Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima

Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima

[46.37] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.370] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti