Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

[46.39] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.390] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti