Trgovina na veliko tekstilom

Trgovina na veliko tekstilom

[46.41] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.410] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti