Trgovina na veliko odjećom i obućom

Trgovina na veliko odjećom i obućom

[46.42] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.421, 51.422] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti