Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvima za čišćenje

Trgovina na veliko porculanom, proizvodima od stakla i sredstvimaza čišćenje

[46.44] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.440] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti